Szervezetünk


 

Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység – Elérhetőségi adatok

Hivatalos név (teljes név)

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Székhely

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.

Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.

Telefonszám

+36 1 391 9320, +36 1 391 9322

Központi elektronikus levélcím

titkarsag @ csfk.hun-ren.hu

A honlap URL-je

csfk.hun-ren.hu

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége

Nem releváns

Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Nem releváns

Az ügyfélfogadás rendje

Nem releváns

II. Közzétételi egység – A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

https://csfk.hun-ren.hu/szervezet/

III. Közzétételi egység – A szerv vezetői

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Főigazgató

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Főigazgató-helyettes
Gazdasági vezető
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója
Földrajztudományi Intézet igazgatója
Földtani és Geokémiai Intézet igazgatója
Kutatóközponti Könyvtár vezetője

1.2. Felügyelt költségvetései szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység – A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Teljes név: Magyar Csillagászat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Angol név: Hungarian Astronomical Nonprofit Ltd.
Székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.
Központi ügyintézés helye és levelezési címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15 -17.
Telefonszám: +36 30 358 5120,
Email cím: magyarcsillagaszat @ gmail.com

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Főtevékenység:7490 Mns. egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Dr. Kiss Áron Keve ügyvezető

A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

100%-os tulajdonrész

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység – Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve; A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége; A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Hungarian Geographical Bulletin (HunGeoBull)

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység – Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Magyar Kutatási Hálózat Titkársága (HUN-REN)
1052 Budapest, Piarista utca 4.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Magyar Kutatási Hálózat Titkársága (HUN-REN)
1052 Budapest, Piarista utca 4.

1.7. Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység – A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat
Akkreditációs Tanúsítvány 2017
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

II. Közzétételi egység – A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

III. Közzétételi egység – Közszolgáltatások

IV. Közzétételi egység – A szerv nyilvántartásai

V. Közzétételi egység – Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei; A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása; A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja; A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

CSI: http://www.konkoly.hu/publications_hun.shtml

FGI: –
FTI: http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv_ossz.html

Csak digitális formában megjelent művek:
http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv_e.html
Nyomtatásban megjelent, bedigitalizált kötetek, sorozatok:
http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv_pdf.html

Az elektronikus kiadványok ingyenesek. A nyomtatott műveket a feltüntetett áron lehet megvásárolni a Földrajztudományi Intézet könyvtárában.

VI. Közzétételi egység – Döntéshozatal, ülések

VII. Közzétételi egység – A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

VIII. Közzétételi egység – Pályázatok

IX. Közzétételi egység – Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közbeszerzési hirdetmények:
https://csfk.hun-ren.hu/szervezet/hirdetmenyek/
Álláshirdetések:
https://csfk.hun-ren.hu/szervezet/hirdetmenyek/

X. Közzétételi egység – Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje; A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve; A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Szabályzat a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

https://csfk.hun-ren.hu/csfk-funkciok/

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztika_2018_határidőnapló

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

NINCSENEK ILYEN SZERZŐDÉSEK

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

NINCSENEK ILYEN SZERZŐDÉSEK

XI. Közzétételi egység – Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

a kutatóközponti/intézeti éves beszámolók és kiemelkedő eredmények
kutatóközponti/intézeti stratégiák
a Magyar Csillagászat NKft közérdekű adatai

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység – Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Az eddigi vizsgálatok, ellenőrzések nem tartalmaztak nyilvános megállapítást

II. Közzétételi egység – Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.

Az eddigi vizsgálatok, ellenőrzések nem tartalmaztak nyilvános megállapítást

III. Közzétételi egység – Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Az eddigi vizsgálatok, ellenőrzések nem tartalmaztak nyilvános megállapítást

IV. Közzétételi egység – A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Éves beszámolók:
http://mta.hu/hatteranyagok/az-mta-kutatohelyeinek-eredmenyei-105499
„Matematika és természettudomány” tudományterület, a kutatóközpont neve alatt.

V. Közzétételi egység – Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Tudományos publikációk: www.mtmt.hu (MTAtv.)

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység – Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

https://csfk.hun-ren.hu/szervezet/uvegzseb/

II. Közzétételi egység – Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.

III. Közzétételi egység – A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói.

https://csfk.hun-ren.hu/szervezet/uvegzseb/

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység – A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.

193 fő, 1 342 054 058 Ft/év (2020)

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege.

5 fő, 94 114 745 Ft/év (2020)

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. Külső személyi juttatások

150 393 377 Ft/év (2020)

II. Közzétételi egység – Támogatások

III. Közzétételi egység – Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

5.000.000,- Ft feletti szerződések

IV. Közzétételi egység – Koncessziók

V. Közzétételi egység – Egyéb kifizetések

VI. Közzétételi egység – Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

GINOP KHK, GINOP TAO, GINOP ZBL. A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.

VII. Közzétételi egység – Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.

https://csfk.hun-ren.hu/szervezet/uvegzseb/

4. Visszaélés-bejelentés