A CSFK EduID Adatkezelési szabályzata

A jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezlő ) Szabályzata a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően.
A jelen szabályzat célja, hogy a CSFK, mint Adatkezelő által végzett, az eduID föderáció felhasználóira vonatkozó egyes adatkezeléseinek feltételeit meghatározza, illetve tájékoztatást nyújtson a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés részletes feltételeiről és módjáról, valamint a felhasználói személyes adatok harmadik félnek történő továbbításának feltételeiről.

Az adatkezelő neve és elérhetősége
Csillagászati és Földtudományi  Kutatóközpont (CSFK)
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.

Tel: +36 1 391 9320

Adatfeldolgozó:
CSFK Informatika csoport
Telefon: +36 1 3919344

Adatok tárolása
A CSFK EduID azonosítást kiszolgáló adatbázisát a CSFK Informatika csoportja kezeli. Az adatbázis a következő adatokat tartalmazza (a kezelt személyes adatok köre):

  • Vezetéknév, keresztnév
  • Felhasználónév
  • E-mail cím
  • Telefonszám (opcionális)
  • Munkahelyi csoport száma (opcionális)
  • Jogosultsiág (entitlement, opcionális)
  • Jelszó
  • Egyedi azonosító

Az adatokat az Adatkezelő védett módon tárolja. A Felhasználó jelszava az adatbázisban titkosítva szerepel, titkosítatlanul nem jeleníthető meg. Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezési intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése a CSFK, mint szolgáltató által föderációs együttműködés keretében más intézmények (harmadik fél) felhasználóinak nyújtott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Felhasználó azonosítás, a személyre és a szolgáltatás ismertetőjében meghatározott felhasználói csoportra szabott emeltszintű szolgáltatásnyújtás érdekében történik. Jelen Szabályzat szerint felhasználóknak minősülnek az eduID föderációs szerződés szerinti felhasználók. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés időtartama 
Az adatok kezelésének időtartama a CSFK által az eduID szerződésben meghatározott felhasználóknak nyújtott föderatív szolgáltatás, illetve a CSFK eduID szerződésének megszűnéséig tart.