Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatócsoportjai

Naprendszerkutató csoport
Solar System Research Group
Kiss Csaba

Csillagpulzáció, űrfotometria, exobolygók
Stellar pulsations, space photometry, exoplanets (SPEX) Research Group 
Szabó Róbert (része: SeismoLab Élvonal kutatócsoport – Asteroseismic Laboratories, Forefront Research Excellence Group – Molnár László)

Asztrofizikai és Geokémiai Laboratórium kutatócsoport
Astrophysical and Geochemical Laboratory Research Group
Kereszturi Ákos

Konkoly Űrcsillagászat, Bolygó- és Csillagkeletkezés Csoport
Konkoly Space Astronomy, Planet and Star Formation Group (Konkoly SA-PSF Group)
Ábrahám Péter (Kóspál Ágnes)

Műszer- és Műholdfejlesztő Kutatócsoport
Satellite and Instrumentation Research Group
Pál András

RADIOSTAR Kutatócsoport
ERC RADIOSTAR Research Group
Lugaro Maria

Csillagaktivitás Kutatócsoport
Stellar Activity Research at Konkoly Observatory (STARK)
Kővári Zsolt

Extragalaktikus Asztrofizika Kutatócsoport
Extragalactic Astrophysics Research Group
Vinkó József

Nagyskálás Struktúra MTA Lendület Kutatócsoport
Large-Scale Structure (LSS) MTA Lendület Research Group
Kovács András

 

CSFK-hoz kötődő kutatócsoport

Nagyenergiájú Csillagászati Kutatócsoport - Dr. Balázs Lajos György
A kutatócsoport vezetője: Dr. Balázs Lajos György
Tagok: Bagoly Zsolt (ELTE TTK),Horváth István (NKE HHK), Kelemen János (MTA CSFK CSI), Kóbori József (ELTE TTK)
A kutatócsoport bemutatása:

 • Általános tudományos háttérA gamma-kitörések (GRB) hirtelen felvillanások az égen. Az utóbbi évtizedekben jelentős előrelépések történtek a GRB-k fizikájának megértésében, beleértve a röntgen-, optikai-és rádió utófények és a nagyenergiás (GeV) sugárzás felfedezését, a szülő- galaxisok azonosítását kozmológiai távolságokban, valamint, a GRB-k keletkezési helyének összekapcsolását a csillagképződési régiókkal és a szupernóvákkal.
 • A kutatás során várható tudományos eredmények:
 • A kitűzött kutatási célok elérése esetén a következő kérdésekre kaphatunk választ:
  1. Milyen új eredményeket ad a kitörések gamma-, röntgen-, optikai-, és ha lehetséges, akkor rádió-méréseinek a szinoptikus vizsgálata?
  2. A GRB-k lokális csillagközi környezete milyen hatással van a kitörések optikai tranzienseire?
  3. Mi a szerepe a helyes Galaktikus előtér becslésének a GRB-k lokális környezetét jellemző információk megszerzésében?
  4. Meg tudjuk-e becsülni a Fermi LAT által észlelt Galaktikus és extragalaktikus nagyenergiás fotonok arányát?
  5. Milyen információval szolgálhatnak az infravörös tartományban végzett további mérések a szülő-galaxisokról?
  6. Mi a kapcsolat a csillagkeletkezési ráta és a GRB-k rátája között?
  7. Van-e különbség a kis és nagy vöröseltolódású GRB-k között?