A Nemzetközi Geokémiai Egyesület (International Association of GeoChemistry, IAGC) Alkalmazott Izotópgeokémiai (Applied Isotope Geochemistry, AIG) Munkacsoportja kétévente tartja konferenciáját. Hasonlóan az anyatársulathoz, az Applied Isotope Geochemistry tagsága is a világ egészét öleli fel, a vezetőségben Amerikától Ausztráliáig vannak vezető tisztségviselők.

A hazai kutatók IAGC-ben kifejtett tevékenységének (Demény Attila, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetének – FGI –  igazgatója az IAGC titkára volt, Szőcs Teodóra, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet osztályvezetője pedig jelenleg az IAGC tanácsának tagja), valamint egy 2011-ben szervezett izotópgeokémiai műhelytalálkozó sikerének köszönhetően az AIG vezetése 2011-ben felkérte Demény Attila akadémikust és az FGI izotópgeokémikus kollégáit a soron következő konferencia megszervezésére.

Így a konferencia 10. alkalommal történő megtartására Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Székházában került sor 2013. szeptember 22-27. között (lásd még www.aig10.com). A konferenciára 38 országból több, mint 150 résztvevő érkezett, akik 73 előadást és 80 poszterbemutatót tartottak 10 különböző szekció keretében, amivel az eddigi egyik legnagyobb részvételű AIG konferencia zajlott le. A szekciók az izotópgeokémiai kutatás nemzetközi irányairól átfogó képet muttak be, a geológiai és paleoklimatológiai alkalmazásoktól kezdve a vízkutatáson (izotóphidrológia) és környezetgeokémiai vizsgálatokon át a földtudományhoz nem kapcsolódó előadásokig. Eze utóbbiak külön szekciót alkottak, ahol főként régészeti-művészettörténeti kérdésekkel foglalkoztak a kutatók. Az egyik legaktuálisabb kérdés, a nem konvenciális szénhidrogén-készletek (pl. a közismert jelentőségű palagáz) kutatásának kérdéseivel szintén külön szekció foglalkozott.

A professzionális előadótermi körülményeket az MTA Székház Nagyterme biztosította, a résztvevők közötti tudományos eszmecserékhez, vitákhoz az Akadémiai Klub szolgáltatta a hátteret. A résztvevők visszajelzései alapján az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet kutatói az Akadémiai Kiadó részvételével a jubileumi alkalomhoz méltó módon rendezték meg a konferenciát és hozzájárultak a Magyar Tudományos Akadémia és a hazai tudomány nemzetközi elismertségéhez.