Két kimagasló külföldi szaktekintély kapcsolódik be idén az MTA CSFK tudományos tevékenységébe

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a kutatóhálózat megújítási programjának részeként először 2012 májusában tett közzé pályázatot a nemzetközileg elismert külföldi szaktekintélyek meghívására. A pályázatnak köszönhetően a világ legkiválóbb szakemberei közül kiválasztott vendégkutatók 312 hónapot töltenek Magyarországon. Itt-tartózkodásuk során a professzorok átadják szakmai és publikációs tapasztalataikat a hazai szakembereknek, erősítik a külföldi kutatóintézetekkel fennálló kapcsolatukat, szoros együttműködésüknek köszönhetően pedig további közös programok, projektek valósulhatnak meg.
Az MTA elnöke 2012-ben 16 nemzetközileg elismert kutató közül hat, 2013-ban szintén 16 jelentkező közül négy kiválóság meghívását hagyta jóvá. A tavaly novemberben meghirdetett pályázatra 28 rangos tudós jelentkezett, a zsűri kilenc kiemelkedő vendégkutató 3-12 hónapos magyarországi tartózkodásának és munkájának támogatását javasolja.
A kilenc külföldi professzor közül kettő az MTA CSFK kutatócsoportjainak munkájába kapcsolódik be:

Robert von Fay-Siebenburgen (a képen balra), a Sheffieldi Egyetem professzora Ludmány Andrásnak, valamint Ábrahám Péternek, az MTA doktorának, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának a meghívására három hónapra az MTA CSFK debreceni Napfizikai Obszervatóriumának munkájába kapcsolódik be, amely világelső a napfoltokra, napfáklyákra vonatkozó részletes fotoszféraadatok készítésében. A vendégprofesszor a Napban végbemenő áramlásokkal foglalkozó tudományterület, a szoláris magnetohidrodinamika (MHD) egyik legelismertebb európai művelője, kutatási területe elsősorban az MHD-hullámok és a napkorona fűtési mechanizmusainak vizsgálata. A neves külföldi szaktekintély elméleti tudása és tapasztalata hozzájárul a debreceni obszervatóriumnak a Nap aktív vidékeinek dinamikájával kapcsolatos eredményei értelmezéséhez.

Earl Rolfe Williams amerikai vendégkutató az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének munkájába kapcsolódik be Sátori Gabriella, az MTA doktora meghívására. Az 1990-es évek közepétől működnek Magyarországon és az Egyesült Államokban az úgynevezett Schumann-rezonancia (SR) mérésére szolgáló állomások. A jelenséget a globális villámaktivitás tartja fenn, ezért az SR-mérések fő célja, hogy tanulmányozzák a globális villámaktivitás változásait, amelyek összefüggnek az éghajlattal, a globális éghajlatváltozással. Az MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriuma és a Massachusettsi Műszaki Egyetem Rhode Island-i mérőhelyének kutatói két évtizede szinte folyamatosan értekeznek a Schumann-rezonanciáról, s mostanra mindkét kutatócsoport értékes, hosszú SR-adatsorral rendelkezik. Earl Rolfe Williams meghívásától a partnerek előrehaladást remélnek a hosszú SR-adatsorokban mutatkozó hasonlóságok és különbségek megértésében.