Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia

A Balkán-félszigeten jelenleg csak néhány, már eltűnőfélben levő apró gleccser található. Azonban az egykori jégárak által létrehozott felszínformák és a lerakott glaciális üledékek tanúsága szerint korábban nagy kiterjedésű jégsapkák és völgyi gleccserek terpeszkedtek a 2000 m-es magasságot meghaladó hegységek területén. Napjaink kutatásai során a legnagyobb kihívást az egykori eljegesedések idejének meghatározása, valamint a kialakulásukhoz és visszahúzódásukhoz vezető klimatikus feltételek rekonstruálása jelenti.

A CSFK Földtani és Geokémiai Intézetében, egy Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia által vezetett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott kutatás (FK 124807) a Balkán-félsziget több magashegységében vizsgálja az eljegesedésekhez köthető felszínformákat. Egy frissen megjelent tanulmányban [1] a Jakupica-hegység eljegesedésének korát helyben keletkező kozmogén izotópos kormeghatározás segítségével adták meg, melyhez a mintaelőkészítés a Földtani és Geokémiai Intézet budapesti laboratóriumban zajlott, majd a minták gyorsító tömegspektrométeres mérését a Bécsi Egyetem Fizikai Intézetében végezték (Vienna Environmental Research Accelerator). A mérési időt egy EU pályázati forrás, a RADIATE Transnational Access nyertes pályázata (19001688-T) biztosította. A sikeres kutatásról a RADIATE Newsleter 2022 szeptemberi számában is megjelent egy rövid összefoglaló [2].

A kutatás során végzett térképezés és gleccser-rekonstrukció eredményeként elmondható, hogy a kutatási területen rekonstruált legnagyobb gleccserek területe elérte a 45 km2-t és maximális vastagsága 260 m körüli lehetett. A helyben keletkező kozmogén 10Be izotópos kitettségi kor meghatározás alapján e jégárak az utolsó glaciális maximum során, ~24-20 ezer évvel ezelőtt jöhettek létre, és gyors visszahúzódásuk ~19 ezer éve kezdődött. A rekonstruált gleccserek segítségével az egykori hőmérséklet és csapadékviszonyok modellezhetők. E glacio-klimatológiai modellezés azt sugallja, hogy az utolsó eljegesedési maximum idején a Balkán-félsziget központi részén a mainál 20-40%-kal több csapadékra és 10-12 °C-kal hűvösebb évi átlaghőmérsékletre volt szükség.

[1] Ruszkiczay-Rüdiger, Z., Temovski, M., Kern, Z., Madarász, B., Milevski, I., Lachner, J., & Steier, P. 2022. Late Pleistocene glacial advances, equilibrium-line altitude changes and paleoclimate in the Jakupica Mts (North Macedonia). CATENA, 216, 106383.
https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106383

[2] Ruszkiczay-Rüdiger, Z. 2022. Late Pleistocene glacial advances, equilibrium-line altitude changes and paleoclimate in the Jakupica Mts (North Macedonia) RADIATE Newsletter 7, September 2022. p 5.
https://www.ionbeamcenters.eu/radiate/radiate-newsletter/